Stage en praktijk

For English please scroll down

Heeft uw organisatie een onderzoeksvraag die u graag aan een student wilt voorleggen? Of zoekt u een stagiair of afstudeerder? Studenten van de HU doen werkervaring op tijdens stages, afstudeerprojecten en praktijkopdrachten. In onze vacaturebank kunnen studenten zelf op zoek naar een opdracht die bij hen past.

Op deze pagina kunt u een praktijkopdracht, stage of afstudeerproject voor de vacaturebank aanbieden. 

We werken aan verbetering van onze dienstverlening, vandaar dat u hieronder twee opties aantreft.

Optie 1: voor Communicatie & Media, tweedegraads lerarenopleidingen, Information & Communication Technology, Economie & Management

Praktijkopdracht, stage of afstudeerproject voor een opleiding binnen:

 • Communicatie & Media
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Information & Communication Technology (ICT)
 • Economie & Management

kunt u aanbieden via OnStage4Business
Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen in de handleiding.

Privacyverklaring OnStage4Business

Optie 2: voor overige opleidingen

Praktijkopdracht, stage of afstudeerproject binnen een van de andere opleidingen kunt u via het onderstaande formulier aanbieden:

Aanbieden via formulier

Bij welk opleiding past mijn opdracht?

Bij het aanbieden van uw stage-of onderzoeksopdracht, vragen we u om aan te geven voor welke opleiding uw opdracht geschikt is. Twijfelt u over welke opleiding het beste bij uw opdracht aansluit? Op deze pagina vindt u de informatie per praktijkbureau.

Wat gebeurt er met de opdracht die ik heb aangeboden?

Nadat u uw opdracht heeft aangeboden via deze site, scant het praktijkbureau uw opdracht op volledigheid. Indien deze niet volledig is, neemt het praktijkbureau contact met u op. Is uw aanvraag volledig, dan wordt uw aanbieding opgenomen in de vacaturebank. Hier zoeken studenten zelf naar een passende opdracht. Studenten nemen zelf rechtstreeks contact met u op. De student moet een stage- of afstudeervoorstel indienen bij zijn begeleider, waarna het bedrijft en daarmee stageplek of opdracht al dan niet wordt goedgekeurd.

Inspiratie

Mooie voorbeelden van hoe praktijkopdrachten zijn ingebed in het onderwijsprogramma zijn:

 • Adviesbureau Scompany (onderdeel van opleiding Communicatiemanagement)
 • Projectbureau NieuweDingenDoen (onderdeel van opleidingen Digitale Communicatie en Communication and Media Design)
 • Quest projecten (onderdeel van de opleidingen Electrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische bedrijfskunde)

Heeft u nog vragen?

Heeft u een opdracht die op basis van bovenstaande informatie niet lijkt te passen? Of zijn er andere zaken onduidelijk? Neem dan contact op met een van de praktijkbureaus.

WORK PLACEMENT IN PRACTICE

Is your organisation struggling with a research problem and would like to consult a student? Or are you looking for a work placement or graduation student? HU students gather work experience by going on work placements and working on graduation/practical assignments. Students can find the right vacancy for them in our database.

On this page, you can upload your graduation/practical assignment or Work Placement onto the vacancy database.

We are in the process of improving our services; for this reason there are two options, which we explain below.

Option 1: Communication & Media, Teacher Training (2nd Degree), Information & Communication Technology and Economy & Management

You can offer vacancies for graduation/practical assignments or work placements for

 • Communication & Media courses
 • Teacher Training (2nd Degree) courses
 • Information & Communication Technology (ICT) courses
 • Economy & Management courses

on OnStage4Business.

For information on how to proceed, please consult the manual.

OnStage4Business Privacy Statement.

Option 2: Other Courses

You can offer vacancies for graduation/practical assignments or work placements, for any of the other courses by way of the  form below:

Application Form (in Dutch, English version will be published soon)

Which Course Is Most Suitable for My Vacancy?

When uploading a work placement or research vacancy, we would like you to indicate which course meets your requirements best. Any doubts on the best fit? For further information, please check out  this page  and select the Work Placement and Graduation Office of your choice.

What Happens to the Vacancy Once It Has Been Submitted?

As soon as you uploaded your vacancy on the site, the Work Placement and Graduation Office will scan if the vacancy gives all the information needed. If this not the case, then the Work Placement and Graduation Office will contact you. If the vacancy is complete, we will add it to the database. Students look for suitable vacancies here and will contact you directly. The student must hand in a proposal, which will be checked by the student’s HU supervisor who will approve or disapprove the company and/or the assignment/vacancy.

Inspiration

We would like to share some nice examples on how the HU embedded working on practical assignments into courses:

Need Further Information?

Is your vacancy completely unique and does it not fit in with any of the information above? Anything else not clear? Please contact one of our Internship and Graduation Offices.