Onderzoek

Hogeschool Utrecht (HU) is een kennisorganisatie waar door hoogwaardig onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk.

Hogeschool Utrecht is een sterk groeiende, dynamische hogeschool met op dit moment meer dan 37.000 studenten. Kennisontwikkeling en kenniscirculatie beschouwt de HU als één van haar kerntaken. Ons onderzoeksveld bevindt zich in de regionale, nationale en internationale arena.

Kennis

Onderzoek binnen Hogeschool Utrecht richt zich op innovatie van de beroepspraktijk en is nauw verweven met het onderwijs. Belangrijke begrippen zijn kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Deze kennis komt voort uit maatschappelijke behoeften en is gericht op de professionalisering van de beroepspraktijk. De HU voert dan ook praktijkgericht onderzoek uit.

Meer weten?

Bezoek de website HU Onderzoek.