Nieuw platform middelbaar en hoger beroepsonderwijs Utrecht en Amersfoort

19-01-2018

De middelbaar en hoger beroepsonderwijsinstellingen in Utrecht en Amersfoort slaan de handen ineen om de Utrechtse beroepsbevolking gelijke kansen te bieden op een gezonde regionale arbeidsmarkt. Deze kennisinstellingen vormen samen een platform als sterke strategische gesprekspartner voor overheden en beroepspraktijk. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergen samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook versterkt dit platform de concurrentiekracht van de regio én de positie van Utrecht als innovatieve onderwijsstad.

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling door flexibilisering, digitalisering en robotisering. Ook zijn er tekorten in zorg, techniek en onderwijs. Daarnaast ontstaan er nieuwe beroepen en verdwijnen bestaande beroepen. Deze ontwikkelingen vragen ook nieuwe vaardigheden van een krimpende beroepsbevolking, een ontwikkeling die werkgevers voor veranderende en complexe vacatureopgaven plaatst.

De Utrechtse arbeidsmarkt heeft daarbij ook te maken met grootstedelijke problematiek en dat vraagt om extra inspanningen van onderwijsinstellingen, overheden en werkgevers om iedereen gelijke kansen te bieden op een blijvende aansluiting met en participatie in de maatschappij. Binnen de regionale economie is samenwerking van beroepsonderwijs, beroepspraktijk en overheden ook nodig voor het vinden van antwoorden op gezamenlijke vraagstukken als voldoende opleidings- en stageplaatsen en passende om- en bijscholing. Vraagstukken die innovatieve oplossingen vereisen.

Deze samenwerking van hbo- en mbo-instellingen in Utrecht en Amersfoort is een stap om gezamenlijk aan antwoorden op deze maatschappelijke vraagstukken bij te dragen.